Kommunikációs hiba lépett fel a szerverrel, próbáld újra!

OK

Bejelentkezés

Elfelejtettem a jelszavam

Elfelejtett jelszó

Ha elfelejtetted a jelszavad, add meg a bejelentkezéshez használt e-mail címedet és egy ideiglenes jelszót küldünk rá, amivel beléphetsz és új jelszót adhatsz meg.

Ideiglenes jelszó igénylése

Képfájl feltöltése

Csak olyan tartalmat használj fel, amely a te tulajdonod, engedélyt kaptál a használatára, vagy szabadon felhasználható! Tájékozódj a szerzői jogokról itt!

Álomutazás jogi nyilatkozat1. Bevezetés


Jelen webhelyet a Budapesti Metropolitan Főiskola (székhelye: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.; OM azonosító: FI33842; a továbbiakban: MET) kezeli. A webhely megnyitásával Ön elfogadja a webhely felhasználásával kapcsolatban kikötött, jelen jognyilatkozatban szabályozott feltételeket.

2. Milyen adatokat gyűjt a MET?


Az Álomutazás online alkalmazás (http://alomutazas.metropolitan.hu) oldal meghatározott részeihez való hozzáférés (pl.: saját „álomút” létrehozása, publikálása, nevezés a meghirdetett versenyre) kizárólag regisztráció esetén lehetséges. A regisztrációhoz bizonyos személyes adatok megadása szükséges. Az álomút szerkesztése és publikálása esetében a következő adatokat kell megadnia: név, felhasználónév, jelszó, e-mail cím. A MET kijelenti, hogy ezen személyes adatok kezelése és feldolgozása során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Kkt.) rendelkezéseit. Az érintett az Infotv. 21. §-ban szabályozott esetekben tiltakozási joggal élhet, valamint a jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. §-ban foglaltak alapján bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Erre tekintettel a MET a személyes adatokat kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez az érintett kifejezetten hozzájárult. A MET kijelenti, hogy a tudomására jutott személyes adatokat az érintett kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül nem teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé. A MET kijelenti, hogy a személyes adatokat szigorúan bizalmasan, a legnagyobb körültekintéssel kezeli.

Adatkezelő:
Budapesti Metropolitan Főiskola
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
OM azonosító: FI33842
Telefonszám: (06 1) 273 3090
E-mail: alomutazas@metropolitan.hu

3. Hogyan használjuk fel az adatokat?


Azért van szükségünk az adataira,
 • hogy egyszerűen és biztonságosan férjen hozzá az oldalainkhoz,
 • • hogy szerkesztés alatt álló munkáit tárolni tudja, már publikált vagy nevezett alkotásait módosítani tudja,
 • hogy kapcsolatba tudjunk lépni Önnel elektronikus vagy egyéb úton a promócióval kapcsolatban,
 • hogy értesíteni tudjuk, amennyiben Ön díjat nyert,
 • • hogy olyan ajánlatokat (reklám- és marketinganyagokat) küldjünk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt,
 • hogy statisztikai szempontú adatfeldolgozást végezhessünk.

4. Milyen adatot kötelező megadni


A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségek meghatározásakor egyértelműen feltüntetjük, hogy az adatszolgáltatás kötelező vagy szabadon választható.

5. Cookie-k, IP címek


Az oldalainkon található szolgáltatásokat és információkat cookie-k segítségével tesszük személyre szabottá felhasználóink számára. Ezek az automatikusan generált adatok nem szolgálnak a látogatók személyének (nevének, címének, e-mail címének stb.) azonosítására.

A cookie olyan kis méretű adatállomány, amelyet a weboldalunkat kiszolgáló webszerver küld az oldal olvasásakor. Ez az adat a számítógépének merevlemezére kerül.

A cookie-kat a következőkre használjuk:
 • számítógép azonosítása (pl. azért, hogy egyszerűbb legyen a belépés vagy a megfelelő nyelv kiválasztása),
 • a weboldal látogatottságának nyilvántartása,
 • a weboldal forgalmi adatainak mérése

A böngészőben be tudja állítani, hogy a cookie-k letöltődhessenek a számítógépére vagy sem. Amennyiben letiltja, hogy a böngésző engedje a cookie-k használatát, a weboldalt csak korlátozott mértékben tudja majd használni.

Ha nehézsége támadna a böngésző beállításával (nem tudja letiltani a cookie-k letöltődését, nem tudja, hogy kaphat értesítést mielőtt egy cookie letöltődne) tájékozódjon a böngésző help/segítség blokkjában. A már letöltött cookie-kat le is lehet törölni (a gép ezeket a fájlokat általában a „Cookies” vagy a „Temporary Internet files” mappában tárolja).

IP-címek


Az IP cím egy speciális számsor, amely lehetővé teszi az internetre kapcsolódó látogató azonosítását. E számot a böngészője az egyes weboldalak meglátogatásakor automatikusan elküldi.

6. Linkek


Weboldalunk olyan linkeket is tartalmaz, melyek más weboldalakra mutatnak (pl. népszerű közösségi oldalak). Hogy adatait e küldő oldalak hogyan kezelik, azért a MET nem tud felelősséget vállalni. Ezért – mielőtt e külső oldalakon is megadná őket – érdemes elolvasni az ott található adatvédelmi szabályzatot.

7. Kapcsolatfelvétel


Az adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni és a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatja.

Amennyiben tájékoztatást kíván kérni személyes adatainak kezelésével kapcsolatban vagy személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését kéri, kérjük, küldjön e-mailt az alomutazas@metropolitan.hu címre, vagy forduljon hozzánk levélben a Budapesti Metropolitan Főiskola 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. postacímen. Továbbá kérjük, hogy a fenti elérhetőségeken lépjen velünk kapcsolatba, ha a személyes adatainak az adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy meghatározott célú - Kkt. szerinti - kapcsolatfelvételi listán történő kezelésének megszüntetését kéri, beleértve a harmadik személyek részére átadott adatokat is. Szintén joga van arra, hogy megtagadja vagy megtiltsa személyes adatainak a kapcsolatfelvételi listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek történő átadását. Ha a későbbiekben már nem szeretne tőlünk további információt vagy hirdetéseket kapni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén, mely megtalálható minden Önnek küldendő levélben.

8. Ki fér hozzá a személyes adataihoz?


A személyes adatokat a kifejezett előzetes jóváhagyó hozzájárulása nélkül nem tesszük harmadik személy számára hozzáférhetővé.

Biztonság: A MET személyes adatait védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A MET jelen iratban – egyértelműen és részletesen – tájékoztatja az érintetteket az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

9. Védjegyekkel kapcsolatos tudnivalók


Az összes név, embléma és védjegy és a webhelyen megjelenő egyéb szellemi alkotás a Budapesti Metropolitan Főiskola tulajdonában van.
A Budapesti Metropolitan Főiskola logója és arculati elemei a Budapesti Metropolitan Főiskola védjegyei. A weboldalon megjelenő valamennyi elektronikus dokumentum a Budapesti Metropolitan Főiskola szellemi tulajdonát képezi és szerzői jogvédelem alatt áll. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Budapesti Metropolitan Főiskola jogosult. Bármely dokumentum akár eredeti, akár módosított formában bármilyen médiumban történő közlése, sugárzása vagy terjesztése, üzleti célú felhasználása kizárólag a forrás megjelölésével, illetve a Budapesti Metropolitan Főiskola kifejezett engedélyével lehetséges.
A Budapesti Metropolitan Főiskola fenntartja a jogot, hogy a weboldalt bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. A Budapesti Metropolitan Főiskola nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlapok, illetve az ott elérhető információk, dokumentumok, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Budapesti Metropolitan Főiskola kifejezetten kizárja.
A Budapesti Metropolitan Főiskola nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Budapesti Metropolitan Főiskola weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.
Az alkalmazás segítségével elkészült „Álomutakat”, azok nyilvánosságra hozatalával Ön megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más, harmadik személyek jogait, valamint beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot a MET térítésmentesen felhasználhatja.

10. Korlátozott használat


Az Álomutazás weboldalon (http://alomutazas.metropolitan.hu) szereplő tartalom, vagyis különösen a szövegek, ábrák, emblémák, ikonok, képek, hangklipek és szoftverek, a MET tulajdonát képezik, és a magyar, valamint a nemzetközi és uniós szerzői jogi jogszabályok védelme alatt állnak. A weboldalon található anyagok jogosulatlan használata vagy terjesztése sérti a szerzői jogi, a védjegy- vagy egyéb jogszabályokat, és polgári jogi, illetve büntetőjogi intézkedéseket von maga után.

A weboldal (vagy bármely részének) reprodukálása, duplikálása, másolása, belefoglalása bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe) továbbá értékesítése, továbbértékesítése, módosítása, illetve egyéb módon kereskedelmi célra történő felhasználása kizárólag a MET előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Az adatokat nem módosíthatja, nem ruházhatja át, illetve kereskedelmi célból nem használhatja fel. Továbbá a szerzői jogra vagy egyéb tulajdonjogra, jogosultságra vonatkozó megjegyzéseket sem távolíthatja el a dokumentumokból. Ön beleegyezik abba is, hogy megakadályozza az anyagok jogosulatlan másolását, és gondoskodik arról, hogy az Ön cége, vállalata összes alkalmazottja, megbízottja is betartsa ezeket a korlátozásokat.

A MET nem biztosít az Ön számára semmilyen, szabadalomból, szerzői jogból, védjegyből vagy kereskedelmi titokból adódó, kifejezett vagy vélelmezett jogot.

11. Garancia kizárása


A webhelyen közölt „Álomutazások” a regisztrált felhasználók által megadott, aktuális állapotában áll rendelkezésre, azok tartalmáért és helyességéért a MET nem vállal semmilyen felelősséget, amely magában foglalja az értékesíthetőségre, jogbitorlás-mentességre, illetve a bármilyen célú felhasználásra való alkalmasságra vonatkozó felelősséget. Amennyiben a MET harmadik fél weboldalára mutató hivatkozást biztosít, az ilyen hivatkozások kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálják, és a MET nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott weboldal tartalmáért, illetve az ott közölt adatok pontosságáért, a felhasználók személyes adatainak kezeléséért.

A MET semmilyen esetben nem vállal felelősséget bármilyen, a weboldallal kapcsolatban fellépő, vagy annak használatából eredő kárért, beleértve a weboldal használatából (vagy használhatatlanságából) eredő adatvesztés miatt bekövetkező károkat. Ez akkor is érvényes, ha a MET-et tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.

A MET nem garantálja az adatok, szövegek, ábrák, hivatkozások, illetve az adatok között található egyéb elemek pontosságát és teljességét. A MET előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztathatja a tartalmat. Amennyiben valamely személyre, valamilyen csoportra vagy kisebbségre (különösen fajra, nemre, bőrszínre, vallásra, politikai vagy más meggyőződésre) nézve sértő vagy pornográf tartalmat publikál egy felhasználó, vagy bármiben sérti az általánosan elfogadott Netikett szabályokat a MET értesítés nélkül, azonnal törli a tartalmat, súlyos esetben a felhasználót kizárja.

12. Egyéb feltételek


A MET a jelen Jogi nyilatkozat frissítésével bármikor módosíthatja a feltételeket.

A MET fenntartja a jogot
 1. a jelen Jogi nyilatkozat módosítására;
 2. a közzétett anyagok figyelemmel kísérésére és eltávolítására; és/vagy
 3. arra, hogy külön értesítés nélkül bármikor megszüntesse ezen weboldal működését.

Ha a jelen Jogi nyilatkozat bármely feltétele, kitétele vagy kikötése törvényellenesnek, érvénytelennek, semmisnek vagy bármely okból végrehajthatatlannak bizonyulna, a többi feltétel, kitétel vagy kikötés érvényességét és végrehajthatóságát ez semmilyen módon nem befolyásolja és nem csorbítja.